HÌNH THỨC THANH TOÁN

– Thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng
– Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản .
Trong nội dung chuyển khoản ghi rõ ID đơn hàng. Cacao Trọng Đức sẽ xác nhận lại đơn hàng khi đã nhận được chuyển khoản.